Jak pronajímat bezpečně?

...aneb desatero každého pronajímatele

1) Nájemní smlouva


Nájemní smlouvu musí vypracovat (nebo aspoň zrevidovat) právník! Jakoukoli ,,právní kreativitu“, nebo používání vzorů z internetu důrazně nedoporučuji. Nájemní smlouva je dokument, který vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Pokud jako pronajímatel předložíte nájemci smlouvu, která řeší nedostatečně určité problematické oblasti (automatická prolongace, inflační doložka, údržba bytu, pojištění), omezujete tím zcela zbytečně Vaše práva.

2) Prověření platební schopnosti nájemce


Nezbytně nutné je si prověřit, zda zájemci nemají dluhy, které mohou komplikovat placení nájemného. Na základě zkušeností z několika stovek prohlídek již tyto okolnosti kontroluji vždy, nikoli pouze v případě pochyb. Základem je náhled do insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí a věrohodné doložení současných příjmů.

3) Nájemné


Trh nájemního bydlení je velmi dynamický a rychle se mění. Pronajímatelé často požadují zbytečně nízké nájemné, přičemž přicházejí o nemalé peníze. Tomu se lze vyhnout důkladnou analýzou daného trh, určením cílové skupiny, pro kterou daný byt představuje nejvyšší hodnotu a samozřejmě zkušeností a profesionálním obchodním jednáním.

4) Výběr nájemce


O nutnosti ověřit platební schopnosti zájemců jsem již psal. Nicméně i bonitní nájemce nemusí být bezproblémový. Vždy věnuji čas prověření na internetu, sociálních sítích. A nechám si doložit referenci od přechozího pronajímatele. Důležité je se zajímat, proč zájemce hledá nové bydlení a co od něho očekává. Samozřejmostí je výpis z rejstříku trestů.

5) Příprava bytu


Chcete-li slušné nájemce, kteří budou platit adekvátní nájemné, musí byt odpovídat jejich požadavkům. Samozřejmostí je čistý a uklizený prostor, ideálně čerstvě vymalovaný. Estetické nedostatky se snažte řešit ještě před zveřejněním inzerátu a vady technického charakteru (rozbitý vypínač, nefunkční zásuvka, …) nejpozději před nastěhováním nájemcům.Pronajímání bytu je služba. Bude-li z Vaší strany kvalitně poskytnutá, můžete očekávat slušné nájemce a naopak. S přípravou bytu a opravami Vám rádi pomůžeme.

6) Inzerce


Profesionální inzerce není vše, ale je to určitě nutný základ.Chcete-li byt pronajmout za adekvátní nájemné a ještě si moci toho nejlepšího nájemce vybírat, nezbývá Vám nic jiného, než oslovit co největší počet lidí. Toto Vám zaručí placené realitní servery. Pokud byt vyfotíte telefonem, nedodáte kvalitní půdorysy, 3D prohlídku a informace důležité pro Vaší cílovou skupinu, možná přijdete o ideálního zájemce, který raději zavolá na jiný inzerát.

7) Organizace prohlídek


Organizace prohlídek je (nejen) časově náročná.Zájemců o pronájem je zpravidla hodně, nicméně vybrat z nich spolehlivé nájemce nebývá snadné. V první řadě bychom měli myslet na vlastní bezpečnost. Na prohlídkách přeci standardně pronajímatelé ukazují cizím lidech byt, jeho zabezpečení, společné prostory apod. Co když to ale sdělují tipařům, nebo přímo zlodějům? Každý realitní makléř by měl mít systém, jak eliminovat tyto situace a rovněž u zájemců provést identifikaci a archivovat protokol o prohlídce. Mně osobně se nejvíce osvědčily cílené dotazníky pro zájemce.

8) Předání bytu


Předání bytu probíhá vždy až po podpisu nájemní smlouvy a složení jistoty. Stvrzuje se předávacím protokolem, jehož součástí musí být vždy informace o stavu bytu, předávaných klíčích a sepsány hodnoty jednotlivých stavoměrů.

9) Přepis energií


Projdu s Vámi jednotlivé možnosti a přepis energií zajistím.Často se ani zkušení makléři, nebo právníci nemohou shodnout, zda je výhodnější nechat nájemce přepsat energie na sebe, nebo si ponechat smlouvu na své jméno a inkasovat příslušné zálohy. Z mého pohledu je obecně méně problematické, když má nájemce smlouvu s dodavateli na své jméno. Nicméně si uvědomuji, že mohou nastat specifické situace, kdy je nasnadě opačné řešení.

10) Daň z příjmu


Nejste-li na základě některé ze zákonných výjimek osvobozen, Váš příjem z pronájmu je předmětem daně z příjmu.I z toho hlediska je velmi důležité rozdělit jednotlivé příjmy v nájemní smlouvě. Co se týče výdajů, zde máte možnost uplatnit buď tzv. paušální, nebo skutečné výdaje. Každý pronajímatel preferuje jinou cestu, většinou s ohledem na výnosnost, objem příjmů a byrokracii. Zde je důležité se poradit s odborníkem a vyhnout se tak případným nepříjemnost s finančním úřadem, nebo nehospodárnému přístupu.


Chcete zkonzultovat jakoukoli situaci ohledně pronájmu, nebo Vás zajímají moje služby? Neváhejte mě kontaktovat

+420 737 781 169 adam@rkcentrum.cz
Adam Zeman je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16. 3. 2015. IČO: 03892271

Webovou stránku vytvořil Tomáš Hájek, 2022.