jjpozemku


1. Územní plán

Ověřte si, že Vámi plánované využití pozemku koresponduje s územním plánem. Základní informaci o dané parcele a okolí získáte z hlavního nákresu (součástí je vždy legenda, která definuje barvy příslušných ploch). Detaily pak obsahuje textová část. Naleznete v ní možnosti výstavby a případná omezení. Vždy je důležité si Váš výklad ověřit na odboru územního plánování (případně u starosty) a následně na stavebním úřadě.

2. Inženýrské sítě

Vedou na hraně Vašeho pozemku inženýrské sítě? Skvělé, nicméně existence inženýrských sítí v blízkosti pozemku nutně neznamená, že máte vyhráno. Zjistěte, zda se lze na stávající infrastrukturu napojit, protože může být již například naplněna kapacita kanalizace a Vás tak čeká stavba ČOV.

3. Ochranná pásma

El. vedení, vodní zdroje, plynovody... jednotlivé prvky infrastruktury mají různá ochranná pásma. Věnujte čas jejich vytyčení a konfrontujte s nimi svou představu o umístění objektu. Není výjimkou, že musíte umístit objekt na stavebním pozemku jinam, než byste si přáli, právě z důvodu ochranných pásem. Důležité jsou v tomto směru zejména vyjádření poskytovatelů elektřiny, plynu, vodovodu, kanalizace, CETIN apod.

4. Rozvoj okolí

Chcete bydlet na samotě, nebo v klidné obci? Pak by Vám zřejmě neudělalo radost, kdyby došlo k zahájení výstavby v okolí Vašeho domu, nebo se v obci začala budovat továrna s hlučnou výrobou a častou expedicí. Předejít tomu lze opět průzkumem územního plánu. Dále pak návštěvou místní samosprávy a v neposlední řadě přímo u sousedů a vlastníků okolních parcel.

5. Památková ochrana

Nemovitosti v památkové rezervaci, území památkové zóny, ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nebo v některém pásmu ochrany přírody, podléhají specifickým pravidlům v rámci stavby a rekonstrukce. Nelze říci obecně, jak moc výrazná omezení z výše uvedeného vyplývají, ale určitě doporučuji kontaktovat příslušného pracovníka Národního památkového ústavu (případně dalších orgánů) pro zjištění konkrétních omezení.

6. Přístup

Na prohlídku se vždycky nějak dostanete. Problém může nastat ve chvíli, kdy zjistíte, že cesta po které vás prodávající přivedl, Vám nepatří. Mnoho pozemků nesousedí přímo s veřejnou komunikací, ale přístup k nim je po obecní, či soukromé cestě (případně pozemku). Důležité je, vyjasnit si s dotčenou stranou možnosti přístupu na pozemek a jeho zasmluvnění.

7. Právní vady

Zjištění právního stavu je klíčovým prvkem prověření každé nemovitosti, neměli bychom na to zapomínat ani u pozemků. Zkontrolujme si věcná břemena, možná exekuční a insolvenční řízení, probíhající soudní spory, černé stavby na pozemku a další věci, které mohou mít vliv na průběh obchodu a zejména Vaše plány s pozemkem.

Nevyjmenoval jsem rozhodně všechna rizika, která jsou s koupí pozemku spojena. Článek s ambicí na jejich kompletní výčet by musel mít násobně delší rozsah. Navíc každý prodej je jiný a má svá specifika. Chtěl jsem jen zdůraznit fakt, že je velmi důležité detailně a bez výjimky znát všechny aspekty kupované / prodávané nemovitosti.

Pokud si nejste v čemkoli jisti, neváhejte se na mě obrátit.

+420 737 781 169 adam@rkcentrum.cz
Adam Zeman je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16. 3. 2015. IČO: 03892271

Webovou stránku vytvořil Tomáš Hájek, 2022.