Otázky a odpovědi: Budu příjem z prodeje nemovitosti danit?

Otázky a odpovědi: Budu příjem z prodeje nemovitosti danit?  • ,,Prodávám byt/dům, ve kterém nyní bydlím“.


  • Pokud v nemovitosti bydlíte 2 roky a více, splnili jste tzv. časový test a daň z příjmu se Vás netýká. Podmínka není vázaná na zřízení trvalého pobytu, směrodatné je fyzické užívání nemovitosti prodávajícím.
  • ,,Prodávám pozemek, nebo byt / dům, kde fyzicky nebydlím (déle než 2 roky).“
  • Od daně můžete být osvobozeni i na základě uběhnutím lhůty mezi nákupem a prodejem nemovitosti. Pokud jste nemovitost nabyli před 1.1.2021, osvobozeni budete po pěti letech. U nemovitosti nakoupených později se tato dobu prodlužuje na deset let. • Rád bych z prodeje nemovitosti financoval koupi / rekonstrukci / splacení jiné…“ Pokud výše uvedené podmínky osvobození nesplňujete, ale z kupní ceny chcete financovat vlastní bytovou potřebu (koupě nemovitosti, rekonstrukce, pozemku k výstavbě, splacení hypotéky, …), lze o tyto náklady ponížit daňový základ. Nelze však dosáhnout daňového bonusu. Nevyužijete-li k uspokojení vlastní bytové potřeby celou kupní cenu, snižují se i daňově uznatelné výdaje spojené s pořízením nemovitosti. Tuto situaci již doporučuji konzultovat s daňovým poradcem. Osvobození lze vztáhnout na výdaje v předchozím i následujícím zdaňovacím období. Podmínkou je však oznámení takového úmyslu Finančnímu úřadu v daňovém přiznání za rok, kdy jste příjem z prodeje obdrželi. • Hurá! Daň z příjmu se mě netýká. Mohu vše postit z hlavy? Pokud kupní cena převyšovala 5.000.000 Kč, měli byste Finančnímu úřadu oznámit. Tato povinnost se však nevztahuje na nemovitosti, jejíž prodej si může Finanční správa ověřit v Katastru nemovitostí, což se týká většiny obchodních případů. Důležité: Výše uvedený mustr nemůže zahrnout velké množství proměnných, které každý jednotlivý případ obsahuje. Pokud si nejste jisti, doporučuji nenechat nic náhodě a v obecné rovině vše konzultovat s Vaší makléřem. Pokud otázka překročí rámec obecného dotazu, měl by Vás odkázat na daňového poradce.

    +420 737 781 169 adam@rkcentrum.cz
    Adam Zeman je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16. 3. 2015. IČO: 03892271

    Webovou stránku vytvořil Tomáš Hájek, 2022.