Prodej nemovitosti v r. 2023 a daně

Prodali jste v roce 2023 nemovitost? Z daňového hlediska jsou (v naprosté většině případů) dva zásadní aspekty, kterým byste měli věnovat pozornost:

1) Odhlášení daně z nemovitých věcí

Pokud již k 1.1.2024 nevlastníte žádnou nemovitost v daném správním obvodu, stačí tuto skutečnost místně příslušnému finančnímu úřadu nahlásit přes portál finanční správy Mojedane.cz, dopisem (volná forma), datovou schránkou, nebo osobně nejpozději do 31.1.2024.

Vlastníte-li v daném správním obvodu ještě jinou nemovitost, musíte podat standardní přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém již prodanou nemovitost neuvádíte. Přiznání můžete vyplnit do vytištěného formuláře, nebo odeslat elektronicky prostřednictvím portálu Mojedane.cz.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 je nejpozději 31.1.2024

2) Daň z příjmu

Příjem z prodeje nemovitosti podléhá zdanění 15 % (fyzická osoba), nebo 19 % (právnická osoba). Daňový základ Vám mohou snížit uznatelné výdaje – pořizovací cena, provize realitní kanceláři, správní poplatek apod. V případě nabytí nemovitosti dědictvím, nebo darováním, bude pořizovací cena stanovena znaleckým posudkem. Od daně můžete být osvobozeni na základě jedné z následujících podmínek:

a) Časový test – Nemovitost jste nabyli před rokem 2021 a vlastnili jste ji déle než 5 let? Od daně jste na základě splnění časového testu osvobozeni. Pro nemovitosti pořízené po 1. 1. 2021 platí časový test 10 let.

b) Vlastní bydlení – Pokud jste v nemovitosti bydleli déle než 2 roky, jste od daně též osvobozeni. POZOR – bydlištěm se nerozumí nahlášený trvalý pobyt, ale fyzické využívání domácnosti. To se prokazuje doručenou korespondencí, vyúčtováním energií a služeb, případně čestným prohlášením.

c) Použití prostředků pro vlastní bytovou potřebu – Použijete-li příjem z prodeje do konce následujícího zdaňovacího období pro tzv. uspokojení vlastní bytové potřeby, můžete si tyto výdaje odečíst od základu daně. Lze uznat i výdaje z předchozího zdaňovacího období. Mezi uznatelné výdaje se řadí například koupě bytu / domu pro vlastní bydlení, nákup pozemku pro budoucí výstavbu, nebo splacení hypotéčního úvěru spojeného s vlastním bydlením.

Pozor! Nezapomeňte oznámit finančnímu úřadu příjem prostředků, které plánujete použít na obstarání vlastní bytové potřeby. Musíte tak učinit v rámci daňového přiznání za rok, ve kterém jste kupní cenu inkasovali, jinak o možnost osvobození přicházíte.

Máte jakékoli dotazy? Neváhejte mě kontaktovat.

P.S. S konkrétními případy a způsoby jejich zapracování do daňového přiznání je nutné se obrátit na daňového poradce.

+420 737 781 169 adam@rkcentrum.cz
Adam Zeman je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16. 3. 2015. IČO: 03892271

Webovou stránku vytvořil Tomáš Hájek, 2022.