Prodej nemovitosti v roce 2022 – daně v kostce

Prodali jste v roce 2022 nemovitost? Z daňového hlediska jsou (v naprosté většině případů) dva aspekty, kterým byste měli věnovat pozornost:

1) Odhlášení daně z nemovitých věcí

Pokud již nevlastníte žádnou nemovitost v daném správním obvodu, stačí místně příslušnému finančnímu úřadu nahlásit tuto skutečnost volnou formou. Např. dopisem, nebo osobně.

Vlastníte-li v daném správním obvodu ještě jinou nemovitost, musíte podat standardní přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém již prodanou nemovitost neuvádíte. Přiznání můžete podat prostřednictvím vytištěného formuláře, nebo odeslat elektronicky ZDE

Termín pro podání přiznání / odhlášení daně z nemovitých věcí pro rok 2023 je nejpozději 31. 1. 2023

2) Daň z příjmu

Zisk z prodeje nemovitosti podléhá zdanění 15 % (fyzická osoba), nebo 19 % (právnická osoba). Ziskem se rozumí rozdíl mezi kupní cenou a daňově uznatelnými náklady – například pořizovací cena, provize RK, kolky a další. V případě nabytí nemovitosti dědictvím, nebo darováním, bude pořizovací cena stanovena znaleckým posudkem. Od daně můžete být osvobozeni na základě jedné z následujících podmínek:

a) Časový test - Nemovitost jste nabyli před rokem 2021 a vlastnili jste ji déle než 5 let? Od daně jste na základě splnění časového testu osvobozeni. Pro nemovitosti koupené po 1. 1. 2021 platí časový test 10 let.

b) Vlastní bydlení - Pokud jste v nemovitosti bydleli déle než 2 roky, jste od daně též osvobozeni. POZOR - bydlištěm se nerozumí nahlášený trvalý pobyt, ale fyzické využívání domácnosti. To se prokazuje doručenou korespondencí, vyúčtováním energií a služeb, případně čestným prohlášením sousedů.

c) Použití prostředků pro vlastní bytovou potřebu - Použijete-li zisk z prodeje do konce následujícího zdaňovacího období pro tzv. uspokojení vlastní bytové potřeby, můžete si tyto položky odečíst od základu daně. Případně lze uznat i náklady z předchozího zdaňovacího období. Mezi uznatelné náklady patří například koupě bytu / domu pro vlastní bydlení, nákup pozemku pro budoucí výstavbu, nebo splacení hypotéčního úvěru spojeného s vlastním bydlením.

Základní termín pro podání daňového přiznání přichází na 3. dubna, v případě podání online 2. května a s využitím služeb daňového poradce do 3. července 2023.

Potřebujete cokoli upřesnit, nebo se zeptat na konkrétní případ? Neváhejte mě kontaktovat.

+420 737 781 169 adam@rkcentrum.cz
Adam Zeman je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16. 3. 2015. IČO: 03892271

Webovou stránku vytvořil Tomáš Hájek, 2022.